• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรค ปีงบประมาณ 2567 ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 01/04/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล(รถบรรทุกน้ำ) (ครั้งที่ 4)ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2566 27/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาติดตั้งตาข่ายโดมจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2567 12/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคางานปรุงปรุงอัฒจรรย์ที่นั่งชมแมวน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 12/03/2024

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ จำนวน 2 ประเภทกิจการ ประเภทค่าตอบแทนรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 04/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ประมาณ 2566 15/02/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2567 13/12/2023

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2567 13/12/2023

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการโครงการพัฒนาพื้นที่ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 06/11/2023

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ จำนวน 2 โครงการ 1. บริหารจัดการอาคาร OTOP 2. บริหารจัดการศูนย์อาหารปรับอากาศ ระยะเวลา 3 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 21/12/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการบริหารจัดการค่ายพักแรม ระยะเวลา 3 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 01/12/2022

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 22/11/2022

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2566 09/11/2022

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาเรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัp ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 09/11/2022

 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 26/10/2022