• ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ประมาณ 2566 15/02/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2567 13/12/2023

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2567 13/12/2023

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการโครงการพัฒนาพื้นที่ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 06/11/2023

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ จำนวน 2 โครงการ 1. บริหารจัดการอาคาร OTOP 2. บริหารจัดการศูนย์อาหารปรับอากาศ ระยะเวลา 3 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 21/12/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการบริหารจัดการค่ายพักแรม ระยะเวลา 3 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 01/12/2022

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 22/11/2022

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2566 09/11/2022

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาเรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัp ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 09/11/2022

 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 26/10/2022

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000ซีซ๊หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 22/09/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการรถพ่วงบริการ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ระยะเวลา 3(สาม)ปี 11/07/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริเวณใต้อัฒจรรย์แมวน้ำ ครั้งที่ 2จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลา 1 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 22/06/2022

 • ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุมและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 61 รายการ ปี 64 สนม. 17/06/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริเวณใต้อัฒจรรย์แมวน้ำ จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลา 1 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 13/06/2022