• ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขงานก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรคภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 01/04/2024

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000ซีซ๊หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 27/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศร่าง-ข้อกำหนดปรับปรุงอัฒจรรย์แมวน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 12/03/2024

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งตาข่ายหลังคาโดมจอดรถ 12/03/2024

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000ซีซ๊หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 12/02/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2567 13/12/2023

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาเรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2567 13/12/2023

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000ซีซ๊หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 08/08/2023

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดเงื่อนไข สารปรับสภาพน้ำ สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 03/12/2020

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาหารและน้ำดื่มโครงการนำนักเรียน สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 30/11/2020

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR) ออกแบบอาคารจอดรถ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 18/11/2020

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(Tor)ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 16/10/2020

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)รักาาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 25/09/2020

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)ดูแลรักษาห้องน้ำ-ห้องสุขา สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 25/09/2020

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 22/09/2020