• ประกาศสวนสัตว์นครราชสีาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2567 13/12/2023

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2567 13/12/2023

 • ประกาศราคากลางอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 12/01/2021

 • ประกาศราคากลางอาหารและน้ำดื่มโครงการนำนักเรียน สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 07/12/2020

 • ประกาศราคากลางสารปรับสภาพน้ำ สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 03/12/2020

 • ประกาศราคากลางอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 26/11/2020

 • ประกาศราคากลางอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 26/11/2020

 • ประกาศราคากลางจ้างออกแบบอาคารจอดรถ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 18/11/2020

 • ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 16/10/2020

 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 25/09/2020

 • ประกาศราคากลางห้องน้ำ-ห้องสุขา สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 25/09/2020

 • ประกาศราคากลางรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 22/09/2020

 • ราคากลางจ้างออกแบบอาคารจอดรถ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา (ครั้งที่ 2) 11/09/2020

 • ราคากลางงานจ้างออกแบบอาคารจอดรถ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ปี 2563 02/04/2020

 • ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 17/03/2020