รถจักรยานให้เช่า

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 20 บาท - 70 บาท/ชั่วโมง  (ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบการเลือก)
จักรยาน 4 ล้อ ราคา 100บาท/ชั่วโมง
  
กรณีเกินเวลา 
ส่งรถเกิน 10-30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง
ส่งรถเกิน 30-60 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง 

เบอร์โทรติดต่อ 098-1074448