กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ อาณาจักรผู้ล่า

กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ บริเวณส่วนแสดงอาณาจักรผู้ล่า 

ทุกวัน เวลา 10.30น. และ 13.30น.