นกกระสาปากเหลือง/Milky Stork (Mycteria cinerea)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับนกกาบบัว แต่บริเวณช่วงไหล่จะเป็นสีขาวปากสีเหลือง โดยตอนปลายเป็นสีขาว ปากเรียว ปลายปากกลม และโค้งลงเล็กน้อย ขาสีเทา ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ปากจะเป็นสีเหลืองเข้ม ผิวหนังบริเวณใบหน้าเป็นสีแดง ขาสีแดงเข้ม ตัวไม่เต็มวัยหัวและคอสีน้ำตาล ด้านบนลำตัวสีน้ำตาลแกมเทา ตะโพกและขนคลุมบนหางสีขาว ขนปีกสีดำ อกสีออกเทา ด้านล่างลำตัวส่วนที่เหลือเป็นสีขาว ขนคลุมขนปีกสีน้ำตาลเข้มและขาวตัดกับสีของขนปีกสีดำ

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย และไทย อาศัยอยู่ในป่าชายเลน หนองน้ำที่เชื่อมกับบริเวณน้ำกร่อย

อาหาร :

หาอาหารตามพื้นโคลน ที่มีน้ำขึ้นน้ำลง ในสระน้ำเกลือ บึงน้ำจืด บ่อปลา และนาข้าวเพื่อหา ปลา กุ้ง และปู

พฤติกรรม :

ปกติพบเป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ แต่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะปรากฎเป็นฝูงใหญ่มาก โดยเฉพาะบริเวณที่ทำรัง หรือบริเวณแหล่งหากิน ได้แก่ แหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น บึง ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำ เป็นนกที่บินได้ดีเช่นเดียวกับนกกระสา หรือนกอื่น ๆ ในวงศ์เดียวกันนี้ ลักษณะการบินก็ไม่แตกต่างกัน

สถานภาพปัจจุบัน :

1. เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 2. อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือ IUCN Red List (2023) 3. เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าในบัญชีหมายเลข 1 ที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัยและเพาะพันธุ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกให้ได้ โดยจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วย ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Ciconiiformes

FAMILY : Ciconiidae

GENUS : Mycteria

SPECIES : Milky Stork (Mycteria cinerea)

วัยเจริญพันธุ์ :

ยังไม่พบหารทำรังวางไข่ของนกกระสาปากเหลืองในประเทศไทย แต่จากการสังเกตการทำรังวางไข่ของนกชนิดนี้ในภาคตะวันออกของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย พบทำรังวางไข่ร่วมกับนกอื่น ๆ หลายชนิด เช่น นกยางโทนใหญ่ นกกาน้ำเล็ก และนกอ้ายงั่ว โดยทำรังแบบง่าย ๆ ตามง่ามของต้นไม้ใหญ่ในระดับที่สูงมาก ในแต่ละรังมีไข่ 2 – 4 ฟอง ไข่สีขาว ไม่มีจุดหรือลายใด ๆ

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกที่มีขนาดใหญ่มาก ประมาณ 95 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560