นกแว่นสีเทา (นกแว่นเหนือ)/Grey Peacock-pheasant (Polyplectron bicalcaratum)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีขนทั่วตัวสีเทาน้ำตาล คือสีพื้นเป็นสีน้ำตาลไหม้ มีจุดขาวเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ทำให้ดูเป็นสีออกเทา มีแว่นรูปไข่ที่ปีกและหาง ซึ่งแว่นนี้เป็นสีม่วงแดงเหลือบเขียว ตัวผู้มีขนหงอนสีเทาน้ำตาลเล็กน้อยและมีเดือยข้างละ 2 อัน ส่วนตัวเมียไม่มีขนหงอนและเดือย และแว่นมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีหางยาวเหมือนกัน และขามีสีเทา

ถิ่นอาศัย :

นกแว่นสีเทามีถิ่นกำเนิดบริเวณเทือก เขาหิมาลัย สิกขิม อัสสัม พม่า ไทย เวียดนาม ลาว ตังเกี๋ย สำหรับประเทศไทยมีทางภาคเหนือของประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นอาจพบทางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน

อาหาร :

นกแว่นสีเทากินทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ กินเมล็ดพืช ข้าวเปลือก ใบไม้ ใบหญ้าที่ระบัดขึ้นมาใหม่ ผลไม้ ตัวหนอน และแมลงต่าง ๆ รวมทั้งสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ตามพื้นดิน

พฤติกรรม :

ชอบอาศัยตามป่าดงดิบแล้งและป่าดงดิบ เขา ในระดับความสูง 600 - 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล หากินตอนกลางวันตามพื้นดินที่ค่อนข้างรกทึบ ชอบหลบซ่อนตัวและอยู่เป็นคู่

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกแว่นสีเทาผสมพันธุ์ช่วงปลายฤดูหนาวต่อฤดูร้อน อาจจับคู่กันตลอดชีวิต ชอบทำรังใต้ซุ้มกอหญ้า หรือขุดดินเป้นแอ่งเล็กๆ เอาใบไม้รองรังไว้ ออกไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่สีนวล ตัวเมียจะฟักไข่หลังจากออกไข่ฟองสุดท้ายแล้ว ระยะฟักไข่ 21 วัน ลูกนกแรกเกิดเมื่อขนแห้งก็สามารถยืนและเดินตามพ่อแม่ไปหาอาหารได้

ขนาดและน้ำหนัก :

นกแว่นสีเทาเป็นนกขนาดกลางถึงใหญ่ มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 55 -75 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560