นกแก้วหัวแพร/Blossom-headed Parakeet (Himalayapsitta roseata)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกแก้วหัวแพรตัวผู้มีลักษณะแตกต่างจากตัวเมียคือ ตัวผู้บนหัวมีสีชมพูหรือสีกุหลาบ มีลายแต้มสีม่วง-น้ำเงิน บริเวณกระหม่อมและท้ายทอย คอหอยสีดำ และมีแถบสีดำบริเวณรอบคอ โดยเริ่มต้นของแถบจากปาก ลำตัวสีเขียว มีลายแถบสีแดงที่ไหล่ ขากรรไกรบนสีเหลืองหรือสีส้ม ขากรรไกรล่างสีดำ ส่วนตัวเมียบนหัวมีสีม่วงแกมเทา และไม่มีแถบสีดำรอบคอ คอหอยสีเขียว ตัวไม่เต็มวัยร่างกายเป็นสีเขียวตลอด ขากรรไกรบนสีเหลือง ขากรรไกรล่างสีดำ

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นกำเนิดในอินเดียตะวันออก และจีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบในพม่า ไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว พบตามป่าโปร่งทั่วไป เช่น ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่น และป่าละเมาะ ตั้งแต่พื้นที่ราบกระทั่งความสูง 900 เมตร จากระดับน้ำทะเล

อาหาร :

นกแก้วหัวแพรกินผลไม้ เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช กลีบดอกไม้ น้ำหว่นดอกไม้ และยอดไม้เป็นอาหาร

พฤติกรรม :

นกแก้วชนิดนี้ มักชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ประมาณ 5-10 ตัว แต่ในบริเวณที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ เช่น ตามไร่ นา ที่อยู่กลางป่า อาจพบเป็นฝูงใหญ่มากนับเป็นร้อย ๆ ตัว เป็นนกที่บินได้ดี และเร็ว สามารถเกาะกิ่งไม้ได้ทุก ๆ แนว โดยเฉพาะขณะที่เกาะกิ่งอาการ ส่งเสียงร้องดังมาก

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกแก้วหัวแพรมีช่วงฤดูผสมพันธุ์อยู่ในราวเดือนมกราคม – เมษายน ทำรังตามโพรงของต้นไม้ ซึ่งมักเป็นโพรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเป็นโพรงที่สัตว์อื่น ๆ ทำทิ้งไว้ ไข่มีรูปร่างเกือบกลม สีขาว ไม่มีลวดลายใด ๆ แต่ละรังมีไข่ 4-5 ฟอง ตัวเมียตัวเดียวที่ทำการฟักไข่และกกลูกอ่อน ตัวผู้ช่วยเหลือบ้างแต่ค่อนข้างน้อย

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกแก้วขนาดเล็ก-กลาง มีความยาวลำตัว 33-34 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560