นกกิ้งโครงคอดำ/Black-collared Starling (Gracupica nigricollis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นนกจำพวกนกเอี้ยง ขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าชนิดอื่น ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน ขนบนหลังและปีกมีสีเทาเข้มแต้มด้วยรอยขีดสีขาว บนหัว อกและด้านใต้เป็นสีขาว บริเวณคอมีคาดสีดำเป็นแถบขนาดใหญ่ แต่นกตัวที่ยังไม่โตเต็มที่ไม่มีแถบสีดำนี้

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศกัมพูชา จีน พม่า ประเทศไทย และเวียดนาม

อาหาร :

เมล็ดพืช แมลง สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก

พฤติกรรม :

มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ตามท้องทุ่งใกล้หมู่บ้านและแหล่งเพาะปลูก มักลงมาเดินหากินตามพื้นดิน เมื่อตกใจหรือถูกรบกวนจะบินพร้อมกับส่งเสียงร้อง บางครั้งส่งเสียงร้องรับกันทั้งฝูง ทำให้เกิดเสียงเอะอะ

สถานภาพปัจจุบัน :

1. เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 2. อยู่ในสถานะ เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือ IUCN Red List (2016)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Passeriformes

FAMILY : Sturnidae

GENUS : Gracupica

SPECIES : Black-collared Starling (Gracupica nigricollis)

วัยเจริญพันธุ์ :

นกกิ้งโครงคอดำเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ทำรังขนาดใหญ่เป็นรูปโดมบนต้นไม้สูงและรองพื้นรังด้วยใบหญ้า วางไข่ ครั้งละ 3 – 5 ฟอง

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560