• ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ประเภทที่่ 5 (หญ้า) จำนวน 3 รายการ ประจำปี 2560 30/05/2017

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลภายนอกเช่าพื้้นที่ว่าง จำนวน ๑ จุด บริเวณทางเข้าด้านหน้าสวนสัตว์ ภายในสวนสัตว์นครรราชสีมา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 พ.ค. 2 ถึง วันที่ 22 พ.ค. 60 09/05/2017

 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาจัดอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 (หญ้า) จำนวน 3 รายการ สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 07/05/2017

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจัดหาบริษัทรักาาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560 06/05/2017

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. 05/05/2017

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานประกวดราคซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00น. ถึง 11.00 น. 05/05/2017

 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาจัดอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2560 ถึง 21 เมษายน 2560 04/05/2017

 • ประกาศรายชื่อผู้รับซองสอบราคาจัดหาบริษัทรักษาความปลอดภัย สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 03/05/2017

 • ประกาศรายชื่อผู้รับซองสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 03/05/2017

 • สอบราคาจัดหาบริษัทรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 02/05/2017

 • ข่าวประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ภายในสวนสัตว์นครรราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 01/05/2017

 • ประกาศสอบราคาการทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน 202 ห้อง ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในสวนสัตว์นครรราชสีมา 03/04/2017

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการ ประเภทค่าเช่ารายเดือน ประเภทน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มประเภทนมสด พร้อมอาหารว่างประเภทเบเกอรี่ บริเวณส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 01/04/2017

 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 01/03/2017

 • ประกาศเช่าเชิญชวญเช่าพื้นที่ ประเภทน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มประเภทนมสด ฯ สวนสัตว์นครราชสีมาปีงบประมาณ 2560 04/01/2017