ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

15/11/2017
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6) สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6)สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
15/11/2017
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งวิศวกร (3-6) สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน
-  ตำแหน่ง : วิศวกร (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์จำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
15/11/2017
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักการเงินและทรัพย์สิน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักการเงินและทรัพย์สิน)สังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
13/11/2017
รับสมัครลูกจ้างรายเดือนโครงการวิจัยการประเมินสุขภาพและความสมบูรณ์ร่างกายของเลียงผาในสภาพการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
01/11/2017
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานระบบผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
30/10/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
26/10/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างรายวันและลูกจ้างโครงการฯ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
25/10/2017
ประกาศการรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (3-6) สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด