เจ็ทโบ๊ท

เจ็ทโบ๊ท เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.   ในราคาเพียง 20 บาท 7 นาที