พิธีสักการะบูชาพระพุทธประสงค์ ศาลพระพรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมผู้บริหาร และพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมพิธีสักการะบูชาพระพุทธประสงค์ ศาลพระพรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นศิริมงคลเริ่มต้นการทำงาน ปีงบประมาณ 2565