นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้ติดตาม ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้ติดตาม ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์นครราชสีมา โดยมีนาย ธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาและผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น