รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA สุดยอดรางวัลความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

นายณรงวิทย์ ชดช้อย
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA สุดยอดรางวัลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยกับประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
สัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration - SHA)
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ กระทรวงสาธารณสุข

สวนสัตว์นครราชสีมาได้ดำเนินงานปฎิบัติตามมาตรการความสะอาด มั่นใจที่ได้วางแผนและปฎิบัติอย่างเคร่งคัดด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้การได้รับรางวัล Amazing Thailand Safety & Health Administration – SHA ถือเป็นการตอกย้ำความมั่นใจอีกขั้น ในเรื่องความสะอาดถูกสุขลักษณะได้อย่างดีที่สุด ในแบบฉบับของยุค Zoo New Norm ได้อย่างสมบูรณ์