กิจกรรมปลูกแฝกเพื่อปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสัตว์

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3(นครราชสีมา)ปลูกแฝกเพื่อปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสัตว์ โดยทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3(นครราชสีมา)มอบแฝกให้กับสวนสัตว์นครราชสีมาจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ กล้า