ตรวจประเมินความพร้อมการเปิดให้บริการสวนสัตว์นครราชสีมา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เข้าตรวจประเมินความพร้อมตามมาตรการรองรับการเปิดให้บริการของสวนสัตว์นครราชสีมา โดยมีนายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ