ตตรวจประเมินความพร้อมในด้านสาธารณสุขในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล เข้าตรวจประเมินความพร้อมในด้านสาธารณสุขในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อเตรียมให้สวนสัตว์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
#Zoo_New_Norm
#koratzoo
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์ไทยใครๆก็เที่ยวได้