กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๓

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมพนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน ๑๐๐ ล้านต้น ณ สวนสัตว์นครราชสีมา