มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลตำบลไชยมงคล ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน "ไวรัส COVID -19" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอดจนบุคลากรของสวนสัตว์ ว่าสะอาดและปลอดเชื้อ โดยการทำความสะอาดตามจุดต่างๆที่ให้บริการโดยรอบพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการในเร็วๆนี้