มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สวนสัตว์นครราชสีมา
#koratzoo
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์ไทยใครๆก็เที่ยวได้