"กิจกรรมบริจาคโลหิต ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒"

นายณรงวิทย์​ ชดช้อย​ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา​ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒