สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดส่วนแสดง Amazoมเปิn Zone หนูยักษ์คาปิบาราและตัวกินมดยักษ์

นายพิทักษ์ อุ่นซ้อน ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานลูกจ้างและประชาชนทั่วไป
ร่วมกิจกรรมเปิดส่วนแสดง Amazon Zone หนูยักษ์คาปิบาราและตัวกินมดยักษ์
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒