สวนสัตว์นครราชสีมา ลงนามถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา นำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์นครราชสีมา  ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว สวนสัตว์นครราชสีมา