สวนสัตว์นครราชสีมา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

สวนสัตว์นคราราชสีมา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

       สวนสัตว์นครราชสีมาน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

    นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่าสวนสัตว์นครราชสีมาร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย  ดังนั้น สวนสัตว์นครราชสีมาจึงร่วมมือร่วมร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ ดังนี้ 
      ๑. กิจกรรมลงนามถวายพระพร โดยพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์นครราชสีมา รวมถึงนักท่องเที่ยวร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน 
     ๒. การจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

    ๓. การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์  "Big Cleaning Day"  
    ๔. การปลูกต้นรวงผึ้ง 
         ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในวันเฉลอมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ได้ทุกวัน

ข่าวลำดับที่ ๒๑/๒๕๖๐ นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา