สวนสัตว์นครราชสีมา จัดโครงการร่วมใจอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในชุมชน 1 ใน 15 ชนิด สัตว์ป่าสงวนที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในประเทศไทย

สวนสัตว์นครราชสีมา "จัดโครงการร่วมใจอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในชุมชน" 

1 ใน 15 ชนิด สัตว์ป่าสงวนที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในประเทศไทยแล้ว 

สวนสัตว์นครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษา "จัดโครงการร่วมใจอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในชุมชน ประจำปี 2560" โดยคัดเลือกเยาวชน จากโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม

นายเทวิน รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่าระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 สวนสัตว์นครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษา ได้จัดโครงการร่วมใจอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในชุมชน ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ การสร้างความตระหนักในเรื่องของนกกระเรียนพันธุ์ไทย และสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย แก่เยาวชน ในเขตพื้นที่ทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยในชุน โดยนำเยาวชนจากโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับความรู้ัอย่างเต็มเปี่ยม จากวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่จะมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ  อีกทั้งยังได้รับความสนุกสาน เพลิดเพลินในการเข้าฐานการเรียนรู้ และทัศนศึกษาในสถานที่่ต่างๆ ได้แก่ สวนสัตว์นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยแสงเหนือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จ.บุรีรัมย์ เป็นต้น 


นกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมาประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย  จากความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ทั้งทางธรรมชาติและการผสมเทียม ทำให้ได้รับการยอมรับจาก มูลนิธินกกระเรียนสากล (International  Crane Foundation)  รัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมรริกา ให้เป็นศูนย์เพาะเลี้ยงนกกระเรียนไทยของโลก  โดยเริ่มเพาะขยายพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยวิธีผสมเที่ยมและธรรมชาติ จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2554 ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม  สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดทำโครงการทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ประเทศไทย ที่เขตพื้นที่ห้วยแสงเหนือ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก เพื่อขยายพันธุ์เพิ่มประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทย ให้มากขึ้น อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว 70 ตัว 

สวนสัตว์นครราชสีมา จึงขอฝากถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ล่าสัตว์ป่า ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่เพื่อให้คงความสวยงามและความสมดุลในธรรมชาติไว้คงเดิม 

ข่าวลำดับที่ 19/2560 นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา