KORATZOO_NEWS : สวนสัตว์นครราชสีมา เที่ยวมั่นใจ ปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน SHA+

วันนี้ (24 พย. 64) นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เข้าร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง สถานประกอบการที่พักมาตรฐาน Sha Plus จำนวน 22 แห่ง กับโรงพยาบาลคู่สัญญา เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus ให้กับ นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ในครั้งนี้
.
ทั้งนี้สวนสัตว์นครราชสีมามีความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2564 นี้ โดยได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อให้ชาวโคราชมีความมั่นใจ ปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน SHA+ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย จัดขึ้นโดย ททท.สำนักงานนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา