งูเห่าหม้อ, งูเห่าไทย/Monocled Cobra (Naja kaouthia)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนาดตัวใหญ่ หัวสั้นและแบน ส่วนของหัวกว้างใกล้เคียงกับลำคอ ส่วนปลายของหัวมน ตาค่อนข้างเล็ก สีลำตัวแปรผัน เช่นพื้นสีดำ มีลายคาดขวางสีครีมตลอดลำตัว หรือมีลำตัวสีเขียวอมเทา บางพื้นที่มีสีลำตัวน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม ไปจนถึงสีครีม และด้านหลังของคอมีลวดลายสีครีมหรือสีขาวเรียกว่า “ดอกจัน”

ถิ่นอาศัย :

พื้นที่ราบลุ่ม หรือพื้นที่เกษตรกรรม

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Elapidae

GENUS : Naja

SPECIES : kauthia

ขนาดและน้ำหนัก :

200 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560